promotion 12call

โปรโมชั่นลูกค้าปัจจุบัน

สำหรับลูกค้า 1-2-call

โทรในเครือข่ายเอไอเอสไม่อั้น

โปรโมชั่นคุยไม่อั้นกลางวัน วันทูคอล

โทรในเครือข่ายเอไอเอสไม่อั้นช่วงกลางวัน ตั้งแต่ ตี 5 - 5 โมงเย็น ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
หากโทรครั้งหนึ่งนานเกิน60 นาที ส่วนเกินเสียเพิ่มนาทีละ 1.50 บาท

โทรนอกช่วงเวลา หรือโทรนอกเครือข่าย นาทีแรก 3 บาท ต่อไปนาทีละ 50 สต.

SMS ครั้งละ 2 บาท
MMS ครั้งละ 6 บาท
GPRS นาทีละ 1 บาท

ค่าบริการโปรคุยไม่อั้นกลางวัน 199 บาท / เดือน ( + ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% เป็น 212.93 )

หักค่าบริการเป็นรายเดือน(ค่าบริการเดือนต่อไปจะถูกหักตรงกับวันที่สมัครครับ)

กรณียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับหักค่าบริการรายเดือน
ค่าโทรจะเปลี่ยนเป็น นาทีแรก 2 บาท ต่อไปนาทีละ 1 บาททุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง

เปลี่ยนโปรโมชั่นเป็นคุยไม่อั้นกลางวัน ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น 30 บาท

สมัครโปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์กลางวัน วันทูคอล ได้ 2 วิธี

1. กดสมัครเองง่ายๆ รอรับ sms ใช้งานได้ทันที
สมัครคุยไม่อั้นกลางวัน วันทูคอล กด *777*1*216111# โทรออก

2. สมัครผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร *777

กด 1 เปลี่ยนโปรโมชั่นสำหรับการโทร

กด 1 โปรโมชั่นหลัก

กด 2 ฟังและเลือกโปรโมชั่น 12call

กด 1 โทรในเครือข่าย AIS แบบบุฟเฟต์

กด 3 บุฟเฟ่ต์กลางวันเดือนละ 199 บาท

กด 2 เลือกเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นคุยไม่อั้นกลางวัน

กด 1 เพื่อยืนยัน

หลังจากทำรายการสำเร็จ จะถูกหักเงินค่าบริการทันที
และสามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยันจากระบบครับ


===========================================================


โปรโมชั่นคุยไม่อั้นกลางคืน วันทูคอล

โทรในเครือข่ายเอไอเอสไม่อั้นช่วงกลางคืน ตั้งแต่เวลา 4ทุ่ม -10โมงเช้า

โทรได้ครั้งละไม่เกิน 60 นาที หากเกินคิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1.50 บาท

โทรนอกช่วงเวลา หรือโทรนอกเครือข่าย อัตราค่าบริการนาทีแรก 3 บาท ต่อไปนาทีละ 50 สต.

SMS ครั้งละ 2 บาท
MMS ครั้งละ 6 บาท
GPRS นาทีละ 1 บาท

ค่าบริการโปรวันทูคอล คุยไม่อั้นกลางวัน 159 บาท / เดือน ( + ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% เป็น 170.13 )

หักค่าบริการเป็นรายเดือน ( ค่าบริการเดือนต่อไปจะถูกหักตรงกับวันที่สมัครครับ )

กรณียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับหักค่าบริการรายเดือน
ค่าบริการจะเปลี่ยนเป็น นาทีแรก 2 บาท ต่อไปนาทีละ 1 บาททุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง

เปลี่ยนโปรโมชั่นเป็นคุยไม่อั้นกลางวัน เสียค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น 30 บาท

กรณียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับหักค่าบริการรายเดือน
ค่าโทรจะเปลี่ยนเป็น นาทีแรก 2 บาท ต่อไปนาทีละ 1 บาททุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง

เปลี่ยนโปรโมชั่นเป็นคุยไม่อั้นกลางวัน ค่าเปลี่ยนโปร ครั้งละ 30 บาท

สมัครโปรโมชั่นคุยไม่อั้นกลางคืน ได้ 2 วิธี

1. กดสมัครเองง่ายๆ รอรับ sms ใช้งานได้ทันที
สมัครคุยไม่อั้นกลางคืน วันทูคอล กด *777*2*216111# โทรออก

2. สมัครผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร *777

กด 1 เปลี่ยนโปรโมชั่นสำหรับการโทร

กด 1 โปรโมชั่นหลัก

กด 2 ฟังและเลือกโปรโมชั่น 12call

กด 1 โทรในเครือข่าย AIS แบบบุฟเฟต์

กด 4 คุยไม่อั้นกลางคืน เดือนละ 159 บาท

กด 2 เลือกเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นคุยไม่อั้นกลางคืน

กด 1 เพื่อยืนยัน

หลังจากทำรายการสำเร็จ จะถูกหักเงินค่าบริการทันที
และสามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยันจากระบบครับ

===========================================================

โปรโมชั่น คุยฟรี 20 ชั่วโมง

โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส ตั้งแต่เวลา 4ทุ่ม -6โมงเย็น

โทรได้ครั้งละไม่เกิน 60 นาที หากเกินคิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1.50 บาท

โทรนอกช่วงเวลา หรือโทรนอกเครือข่าย อัตราค่าบริการนาทีแรก 3 บาท ต่อไปนาทีละ 50 สต.

SMS ครั้งละ 2 บาท
MMS ครั้งละ 6 บาท
GPRS นาทีละ 1 บาท

ค่าบริการโทรฟรีเอไอเอส 20ชั่วโมง = 69 บาท/สัปดาห์

หักค่าบริการเป็นรายสัปดาห์ ( ค่าบริการครั้งต่อไปจะถูกหักทุก 7 วัน นับจากวันที่สมัครครับ )

กรณียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับหักค่าบริการรายสัปดาห์
ค่าโทรจะเปลี่ยนเป็น นาทีละ 1.50 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง

เปลี่ยนโปรโมชั่นเป็นคุยฟรี 20 ชั่วโมง ค่าเปลี่ยนโปร ครั้งละ 30 บาท

สมัครโปรโมชั่นโทรฟรีเอไอเอส 20 ชั่วโมง ได้ 2วิธี

1. กดสมัครเองง่ายๆ รอรับ sms ใช้งานได้ทันที
สมัครบุฟเฟ่ต์ 20 ชม วันทูคอล กด *777*3*216111# โทรออก

2. สมัครผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร *777

กด 1 เปลี่ยนโปรโมชั่นสำหรับการโทร

กด 1 โปรโมชั่นหลัก

กด 2 ฟังและเลือกโปรโมชั่น 12call

กด 1 โทรในเครือข่าย AIS แบบบุฟเฟ่ต์

กด 2 บุฟเฟ่ต์ 20 ชั่วโมงสัปดาห์ละ 69 บาท

กด 2 เลือกโปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์ 20 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 69 บาท

กด 1 เพื่อยืนยัน


หลังจากทำรายการสำเร็จ จะถูกหักเงินค่าบริการทันที
และสามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยันจากระบบครับ

===========================================================


โปรโมชั่น บุฟเฟ่ต์รายสัปดาห์

รายละเอียดโปรโมชั่น บุฟเฟ่ต์รายสัปดาห์

โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส ตั้งแต่เวลา ตี 5- 5 โมงเย็น

โทรได้ครั้งละไม่เกิน 60 นาที หากเกินคิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1.50 บาท

โทรนอกช่วงเวลา หรือโทรนอกเครือข่าย นาทีแรก 3 บาท ต่อไปนาทีละ 50 สต.

SMS ครั้งละ 2 บาท
MMS ครั้งละ 6 บาท
GPRS นาทีละ 1 บาท


ค่าบริการบุฟเฟ่ต์รายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 55 บาท

หักค่าบริการเป็นรายสัปดาห์ ( ค่าบริการครั้งต่อไปจะถูกหักทุก 7 วัน นับจากวันที่สมัคร )

ในกรณีที่มียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับหักค่าบริการรายสัปดาห์
ค่าโทรจะเปลี่ยนเป็น นาทีละ 1.50 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง

เปลี่ยนโปรโมชั่นเป็นบุฟเฟ่ต์รายสัปดาห์  ค่าเปลี่ยนโปร ครั้งละ 30 บาท

สมัครโปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์รายสัปดาห์ ได้ 2วิธี

1. กดสมัครเองง่ายๆ รอรับ sms ใช้งานได้ทันที
สมัครบุฟเฟต์รายสัปดาห์ วันทูคอล กด *777*18# โทรออก

2. สมัครผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร *777

กด 1 เปลี่ยนโปรโมชั่นสำหรับการโทร

กด 1 โปรโมชั่นหลัก

กด 2 ฟังและเลือกโปรโมชั่น 12call

กด 1 โทรในเครือข่าย AIS แบบ Buffet

กด 1 บุฟเฟ่ต์รายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 55 บาท

กด 1 เลือกโปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์รายสัปดาห์

กด 1 เพื่อยืนยัน


หลังจากทำรายการสำเร็จ จะถูกหักเงินค่าบริการทันที
และสามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยันจากระบบครับ


===========================================================


โปรโมชั่นวันทูคอล โทรทุกเครือข่าย

โปรโมชั่น โทรถูกทุกเวลา 12 ชั่วโมง

โทรทุกเครือข่าย ตั้งแต่เวลา 6โมงเช้า -6โมงเย็น นาทีแรก 2 บาท นาทีต่อไปนาทีละ 1 บาท

โทรนอกช่วงเวลานาทีละ 1.50 บาท

SMS ครั้งละ 2 บาท
MMS ครั้งละ 6 บาท
GPRS นาทีละ 1 บาท

เปลี่ยนโปรโมชั่นเป็น โทรถูกทุกเวลา 12 ชั่วโมง ค่าเปลี่ยนโปร ครั้งละ 30 บาท

สมัครโปรโมชั่น โทรถูกทุกเวลา 12 ชม ได้ 2 วิธี

1. วิธีสมัครแบบด่วน สมัครโปร โทรถูก 12 ชม. กด *777*16# โทรออก

2. สมัครผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร *777

กด 1 เปลี่ยนโปรโมชั่นสำหรับการโทร

กด 1 โปรโมชั่นหลัก

กด 2 ฟังและเลือกโปรโมชั่น 12call

กด 2 โทรทุกเครือข่าย

กด 2 โทรถูกเวลา 12 ชั่วโมง โทร 6.00-18.00 น. นาทีละ 1 บาท นาทีแรก2บาท

กด 1 เลือกโปรโมชั่นโทรถูกเวลา 12 ชั่วโมง

กด 1 เพื่อยืนยัน

หลังจากทำรายการสำเร็จ จะถูกหักเงินค่าบริการทันที
และสามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยันจากระบบครับ

===========================================================


โปรโมชั่นวันทูคอล โทรสบาย

โทรนาทีละ 1.50 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง

SMS ครั้งละ 2 บาท
MMS ครั้งละ 6 บาท
GPRS นาทีละ 1 บาท

เปลี่ยนโปรโมชั่นเป็น โปรโทรสบาย ค่าเปลี่ยนโปร ครั้งละ 30 บาท

สมัครโปรโมชั่นโทรสบาย ได้2วิธี

1. วิธีสมัครแบบด่วน สมัครโปรโทรสบาย กด *777*10# โทรออก

2. สมัครผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร *777

กด 1 เปลี่ยนโปรโมชั่นสำหรับการโทร

กด 1 โปรโมชั่นหลัก

กด 2 ฟังและเลือกโปรโมชั่น 12call

กด 2 โทรทุกเครือข่าย

กด 3 โทรสบายทุกเครือข่ายนาทีละ 1.50 บาท

กด 1 เลือกโปรโมชั่นโทรสบายทุกเครือข่ายนาทีละ 1.50 บาท

กด 1 เพื่อยืนยัน

หลังจากทำรายการสำเร็จ จะถูกหักเงินค่าบริการทันที
และสามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยันจากระบบครับ

===========================================================

โทรในเครือข่าย AIS อัตราพิเศษ

โปรโมชั่น โทรยกแก๊งค์

สามารถโทรระหว่างหมายเลขที่ใช้โปรโมชั่นนี้ นาทีแรก 1 บาท นาทีต่อไปนาทีละ 25 สต.

โทหมายเลขอื่นในเอไอเอส อัตราค่าบริการนาทีแรก 2 บาท ต่อไปนาทีละ 1 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง

โทรนอกเครือข่าย อัตราค่าบริการนาทีแรก 2 บาท ต่อไปนาทีละ 1 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง

SMS ครั้งละ 2 บาท
MMS ครั้งละ 3 บาท
GPRS นาทีละ 1 บาท

อัตราค่าโทรยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าบริการโทรยกแก๊งค์ 19 บาท/เดือน (อัตราค่าโทรยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มครับ)

หักค่าบริการเป็นรายเดือน(ค่าบริการเดือนต่อไปจะถูกหักตรงกับวันที่สมัครครับ)

กรณีที่มียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับหักค่าบริการรายเดือน
จะถูกคิดค่าโทรนาทีแรก 2 บาท ต่อไปนาทีละ 1 บาททุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง

เปลี่ยนโปรโมชั่นเป็นโทรยกแก๊งค์ ค่าเปลี่ยนโปร ครั้งละ 30 บาท

สมัครโปรโมชั่น โทรยกแก๊ง ได้ 2วิธี

1. วิธีสมัครแบบด่วน สมัครโปรวันทูคอล ยกแก๊ง กด *777*20# โทรออก

2. สมัครผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร *777

กด 1 เปลี่ยนโปรโมชั่นสำหรับการโทร

กด 1 โปรโมชั่นหลัก

กด 2 ฟังและเลือกโปรโมชั่น12call

กด 3 โทรในเครือข่าย AIS

กด 2 โทรยกแก๊งค์

กด 1 เลือกโปรโมชั่นโทรยกแก๊งค์

กด 1 เพื่อยืนยัน

**** เงื่อนไขสำหรับผู้ใช้บริการโทรยกแก๊งค์***

**อัตราค่าบริการโปรโมชั่น " วันทูคอล โทรยกแก๊งค์" เดือนละ 19 บาท
เป็นอัตราค่าโทรระหว่างหมายเลขปลายที่ใช้โปรโมชั่น "โทรยกแก๊งค์" เหมือนกันเท่านั้น

**ลูกค้าสามารถเช็คว่าหมายเลยปลายทางใช้โปรโมชั่น "โทรยกแก๊งค์" หรือไม่
โดยกด *550*หมายเลขปลายทาง 10 หลัก# แล้วโทรออก


หลังจากทำรายการสำเร็จ จะถูกหักเงินค่าบริการทันที
และสามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยันจากระบบครับ


===========================================================


โปรโมชั่น โทรคุ้ม

โทรในเครือข่ายAIS 3 บาท โทรได้ 10 นาที โทรเกิน 10 นาที นาทีละ 1 บาท

โทรนอกเครือข่ายนาทีละ 1.25 บาท ตลอด 24 ชั่วโมงSMS ครั้งละ 2 บาท

SMS ครั้งละ 2 บาท
MMS ครั้งละ 6 บาท
GPRS นาทีละ 1 บาท

อัตราค่าโทรยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เปลี่ยนโปรโมชั่นเป็นโทรคุ้ม ค่าเปลี่ยนโปร ครั้งละ 30 บาท

สมัครโปรโมชั่นโทรคุ้ม ได้2วิธี

1. วิธีสมัครแบบด่วน สมัครโปรโทรคุ้ม กด *777*31# โทรออก

2. สมัครผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร *777

กด 1 เปลี่ยนโปรโมชั่นสำหรับการโทร

กด 1 โปรโมชั่นหลัก

กด 2 ฟังและเปลี่ยนโปรโมชั่น 12call

กด 3 โทรในเครือข่าย AIS

กด 1 โทรคุ้มแค่นาทีละ30สต.เพียง3บาท โทรได้ 10นาที

กด 1 เลือกโปรโมชั่นโทรคุ้ม

กด 1 เพื่อยืนยัน

หลังจากทำรายการสำเร็จ จะถูกหักเงินค่าบริการทันที
และสามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยันจากระบบครับ


===========================================================

โปรโมชั่น โทรเพลิน


โทรในเครือข่ายAIS นาทีแรก 2 บาท นาทีต่อไปนาทีละ 75 สต.

โทรนอกเครือข่ายนาทีละ 1.50 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง

SMS ครั้งละ 2 บาท
MMS ครั้งละ 6 บาท
GPRS นาทีละ 1 บาท

เปลี่ยนโปรโมชั่นเป็นโทรเพลิน ค่าเปลี่ยนโปร ครั้งละ 30 บาท

สมัครโปรโมชั่นโทรเพลิน ได้ 2วิธี

1. วิธีสมัครแบบด่วน สมัครโปรโทรเพลิน วันทูคอล กด *777*13# โทรออก

2. สมัครผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร *777

กด 1 เปลี่ยนโปรโมชั่นสำหรับการโทร

กด 1 โปรโมชั่นหลัก

กด 2 ฟังและเลือกโปรโมชั่น 12call

กด 3 โทรในเครือข่าย AIS

กด 3 โทรเพลินโทรในเครือข่ายAIS นาทีละ 75 สต.แรก 2 บาท

กด 1 เลือกโปรโมชั่นโทรเพลิน

กด 1 เพื่อยืนยัน


หลังจากทำรายการสำเร็จ จะถูกหักเงินค่าบริการทันที
และสามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยันจากระบบครับ


===========================================================


วันทูคอล แกรมมี่ มิวสิก 1-2-call  music sim


โทรในเครือข่ายเอไอเอส ตั้งแต่เวลา 23.00-17.00 น. ในอัตราชั่วโมงละ 1 บาท

โทรเกิน1ชั่วโมงคิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1 บาท (อัตราค่าโทรยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มครับ)

โทรนอกช่วงเวลา หรือโทรนอกเครือข่าย อัตราค่าบริการนาทีละ 1 บาท (อัตราค่าโทรยังไม่รวมภาษีมูค่าเพิ่ม)

ฟรีรายเดือนเพลงรอสาย Calling Melody *789 โทรออก (ปกติ 35 บาท/เดือน)

SMS ครั้งละ 1 บาท
MMS ครั้งละ 3 บาท
GPRS นาทีละ 50 สตางค์

ค่าบริการโปร วันทูคอล แกรมมี่ มิวสิก = 29 บาท/สัปดาห์

หักค่าบริการเป็นรายสัปดาห์ (ค่าบริการครั้งต่อไปจะถูกหักทุก 7 วัน นับจากวันที่สมัคร)

กรณีที่มียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับหักค่าบริการรายสัปดาห์
จะคิดอัตราค่าบริการนาทีละ 1.50 บาททุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง
SMS ครั้งละ 2 บาท MMS ครั้งละ 6 บาท GPRS นาทีละ 1 บาท

เปลี่ยนโปรโมชั่นเป็นมิวสิคซิม ค่าเปลี่ยนโปร ครั้งละ 30 บาท

สมัครโปรโมชั่น วันทูคอล แกรมมี่ มิวสิก ได้2วิธี

1. วิธีสมัครแบบด่วน กด *777*123# โทรออก

2. กด *778# โทรออก

3. สมัครผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร *777

กด 1 เปลี่ยนโปรโมชั่นสำหรับการโทร

กด 1 โปรโมชั่นหลัก

กด 2 ฟังและเลือกโปรโมชั่น 12call

กด 4 มิวสิกซิม

กด 1 วันทูคอลแกรมมี่ มิวสิกซิม

กด 1 เลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นวันทูคอลแกรมมี่มิวสิค

กด 1 เพื่อยืนยัน


===========================================================

โปรโมชั่น วันทูคอล สวัสดี

โทรนาทีละ 2 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง

SMS ครั้งละ 2 บาท

MMS ครั้งละ 6 บาท

เติมเงิน 100 บาท อยู่ได้นาน 30 วัน

ไม่สามารถโอนวันให้หมายเลขอื่นได้

เปลี่ยนโปรโมชั่นเป็นวันทูคอลสวัสดี ค่าเปลี่ยนโปร ครั้งละ 30 บาท

หากมีการเปลี่ยนจากโปรโมชั่นแม่ยกไปเป็นโปรโมชั่นอื่น จำนวนวันจะถูกลดเหลือ30วัน

สมัครโปรโมชั่นวันทูคอล สวัสดี ได้2วิธี

1. วิธีสมัครแบบด่วน กด *777*21# โทรออก

2. สมัครผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร *777

กด 1 เปลี่ยนโปรโมชั่่นสำหรับการโทร

กด 1 โปรโมชั่นหลัก

กด 1 โปรสวัสดีแม่ยก

กด 1 เลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นสวัสดีแม่ยก

กด 1 เพื่อยืนยัน

หลังจากทำรายการสำเร็จ จะถูกหักเงินค่าบริการทันที
และสามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยันจากระบบครับ


===========================================================

โปรโมชั่น วันทูคอล โทรสะใจ 

โทร 3 นาที จ่าย 2.75 บาท

หลังจาก 3 นาทีแรก คิดค่าโทรนาทีะละ 50 สต

อัตราเดียวกัน ทุกเครือข่าย 24 ชั่วโมง

SMS ครั้งละ 2 บาท

MMS ครั้งละ 4 บาท

GPRS นาทีละ 1 บาท

เปลี่ยนโปรโมชั่นเป็นวันทูคอล โทรสะใจ ค่าเปลี่ยนโปร ครั้งละ 30 บาท


สมัครโปรโมชั่นวันทูคอล โทรสะใจ ได้ 2 วิธี

1. วิธีสมัครแบบด่วน กด *777*9# โทรออก

2. สมัครผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร *777

กด 1 เปลี่ยนโปรโมชั่่นสำหรับการโทร

กด 1 โปรโมชั่นหลัก

กด 2 ฟังและเลือกโปรโมชั่น 12call

กด 2 โทรทุกเครือข่าย

กด 1 โปรโมชั่่นโทรสะใจ

กด 1 เลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นโทรสะใจ

กด 1 เพื่อยืนยัน

หลังจากทำรายการสำเร็จ จะถูกหักเงินค่าบริการทันที
และสามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยันจากระบบครับ


===========================================================

โปรโมชั่น วันทูคอล 30 กำลังดี ** ใหม่ล่าสุด 1/56**

โทรนาทีละ 99 สต (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

อัตราเดียวกัน ทุกเครือข่าย 24 ชั่วโมง

SMS ครั้งละ 2 บาท

MMS ครั้งละ 6 บาท

GPRS เมกกะไบต์ละ 1 บาท

เติมเงินทุกมูลค่า (เติมเท่าไรก็ได้ ) ได้วันใช้งาน 30 วัน

เปลี่ยนโปรโมชั่นเป็นวันทูคอล 30 กำลังดี ค่าเปลี่ยนโปร ครั้งละ 30 บาท


สมัครโปรโมชั่นวันทูคอล 30 กำลังดี ได้ 1 วิธี

1. วิธีสมัครแบบด่วน ( ยังไม่ระบุ )

2. สมัครผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร *777

กด 1 เปลี่ยนโปรโมชั่่นสำหรับการโทร

กด 1 โปรโมชั่นหลัก

กด 2 ฟังและเลือกโปรโมชั่น 12call

กด 2 โทรทุกเครือข่าย

กด 4 โปรโมชั่่น 30 กำลังดี

กด 1 เลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นวันทูคอล 30 กำลังดี

กด 1 เพื่อยืนยัน

หลังจากทำรายการสำเร็จ จะถูกหักเงินค่าบริการทันที
และสามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยันจากระบบครับ